Ứng dụng số tăng sức hút cho các di tích tại Hà Nội

Với gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa, Hà Nội là vùng tài nguyên di sản giàu có nhất, đa dạng nhất của quốc gia. Đây chính là nguồn lực vô cùng lớn để phát triển văn hóa, thu hút khách du lịch đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Việc đẩy mạnh số hóa các di tích lịch sử của Thủ đô không những góp phần lưu trữ những tư liệu, hình ảnh quý mà còn giúp người dân trong và ngoài nước thêm hiểu, thêm yêu văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Việt Hòa -

Ninh Tùng -

Minh Quốc