Ưu tiên về trình tự, thủ tục để phát triển công nghiệp dược

Chiều nay 16/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Dược sửa đổi.

Theo Bộ Y tế, Dự án Luật Dược sửa đổi được xây dựng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế pháp luật trong hoạt động quản lý thuốc, đồng thời bảo đảm tăng cường khả năng tiếp cận thuốc cho người dân, doanh nghiệp. Dự án Luật tập trung sửa đổi, bổ sung một số nhóm vấn đề: Phát triển công nghiệp dược; tổ chức sắp xếp lại hệ thống kinh doanh phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; thu hồi thuốc; bổ sung áp dụng một số bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc; quản lý xuất khẩu, nhập khẩu; thông tin quảng cáo thuốc; kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quản lý về giá thuốc…Đồng thời, tiếp cận tối đa các thông lệ quốc tế trong quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh, phân phối dược phẩm.

Thẩm tra dự án Luật, Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật Dược 2016 là cần thiết, tuy nhiên, trong bối cảnh Chính phủ chưa thể sửa đổi toàn diện ngay Luật Dược năm 2016 trong năm 2024, Thường trực Ủy ban Xã hội thống nhất chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược để giải quyết ngay một số tồn tại hiện hữu, có ảnh hưởng đến việc tiếp cận thuốc của nhân dân, th

Về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp, Thường trực UBXH  đề nghị Chính phủ cần làm rõ những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sớm có giải pháp, chính sách cụ thể, đặc thù, nhất là trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư để đáp ứng mục tiêu phát triển sản xuất dược liệu, sản xuất thuốc, vắc xin trong nước và cụ thể hóa hơn nữa chính sách “tạo điều kiện thuận lợi về trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành”, “ưu tiên về trình tự, thủ tục” trong dự thảo Luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức