Vấn đề xử lý rác thải "làm nóng" kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau

Mặc dù đã tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường nhưng tình trạng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra khiến cho tình trạng ô nhiễm các dòng kênh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Quy định và chế tài xử phạt đã có nhưng đến nay, Cà Mau vẫn chưa xử phạt trường hợp nào trong 6 tháng đầu năm.

Đây là vấn đề được nhiều đại biểu HĐND tỉnh đặt ra tại phiên thảo luận và chất vấn kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Cà Mau. 

Các tuyến kênh rạch trong nội ô thành phố Cà Mau và trung tâm các huyện đều bị ô nhiễm nghiêm trọng vì rác. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao.
 
Theo cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, hiện nay các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và chế tài xử lý đã có nhưng, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh vẫn chưa xử lý được vụ nào về hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết hiện đang hoàn chỉnh dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường mới ban hành. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, trước hết vẫn là ý thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người dân.

Chí Điển - Công Tràng