Vành đai 4 TPHCM: Không thể mỗi địa phương một phách

Để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án vành đai 4, chiều 22/02, UBND TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An đã có buổi làm việc với Bộ GTVT. Theo đó, đại diện các tỉnh đánh giá cao vai trò, tính cấp thiết của dự án và đề nghị cần có các cơ chế đặc thù để dự án sớm triển khai, thực hiện và đưa vào khai thác, sử dụng.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các tỉnh cho biết đã hoàn thành xong báo cáo tiền khả thi. Tuy nhiên, đây là dự án lớn, nằm trên nhiều địa bàn nên đang vướng mắc. Do đó, cần xem xét những cơ chế đặc thù như giao UBND cấp tỉnh làm chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án, ngân sách Trung ương chi hỗ trợ cho các địa phương chiếm 50%, riêng Long an là 90%.

Các địa phương cũng đề nghị cần thống nhất chọn một đơn vị tư vấn chung và các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án để tạo sự đồng bộ khi thực hiện.

Trên tinh thần đó, đại diện các tỉnh đề nghị Bộ GTVT hướng dẫn các địa phương và báo cáo với Thủ tướng CP về các nội dung quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật chung, phương án tài chính, phân kỳ đầu tư của dự án, làm cơ sở triển khai, hoàn chỉnh báo cáo, hồ sơ sự án để trình Chính phủ và Quốc hội vào kỳ họp giữa năm nay.

Cũng theo thứ trưởng Bộ GTVT, dự án cần có một địa phương đứng ra làm đầu mối tổng hợp, báo cáo chứ không thể mỗi địa phương một phách, địa phương này báo cáo rồi ghép điạ phương khác báo cáo, nhất là khi trình lên Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Vân -

Đỗ Khoan