Viện Nghiên cứu lập pháp triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2023

Sáng 23/2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Văn Hiển, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2023.

Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức ký hợp đồng thực hiện đối với 7 nhiệm vụ khoa học, bao gồm 6 đề tài cấp cấp bộ và 1 đề tài cấp cơ sở đã được phê duyệt. Trong đó có 1 nhiệm vụ khoa học cấp bộ đặc biệt là “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp đề nghị, các chủ nhiệm đề tài cần triển khai đúng tiến độ với chất lượng cao nhất, đáp ứng các yêu cầu đặt ra để hoạt động nghiên cứu thực sự là hoạt động sáng tạo, các sản phẩm khi được nghiệm thu phải có ảnh hưởng tích cực, đóng góp trực tiếp vào các hoạt động của Quốc hội.

Nội dung các kết quả nghiên cứu chú trọng vào ứng dụng, kiến nghị các giải pháp có tính khả thi, được áp dụng vào thực tiễn và trở thành tài liệu tham khảo có giá trị khoa học cho ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra các dự án luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung liên quan đến: Quy trình nghiệm thu sơ bộ, hoàn thiện hồ sơ sau phiên họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quy trình nghiệm thu chính thức tại hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Thùy Linh