Việt Nam thành lập đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình đầu tiên

Chiều 11/01, Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đây là đơn vị Cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam. Nhóm phóng viên THQHVN  có mặt tại sự kiện sẽ đưa đến cho QV&CB những hình ảnh thực tế nhất!

Đây là tình huống giả định xử lý tình huống bảo vệ Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc dự sự kiện và bị khủng bố tấn công. Ngay lập tức, các trinh sát cơ đông đã có mặt kịp thời, với trang thiết bị, đồ bảo hộ chuyên nghiệp, thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhằm trấn áp tội phạm. Đây cũng là dịp rà soát, kiểm tra năng lực, sự đồng tác chiến giữa các lực lượng, đánh giá vai trò, trách nhiệm của lực lượng vị Cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình trong việc chỉ huy, điều hành xử lý các tình huống phức tạp có thể diễn ra trong thực tế.

Nhiều kỹ năng, tình huống quan trọng khác đã được các chiến sĩ Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 trình diễn xử lý các vấn đề có thể xảy ra trong thực chiến.

Việc thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Bộ Công an Việt Nam, tiếp tục khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán và cam kết của Đảng, Nhà nước Việt Nam tích cực tham gia cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế duy trì môi trường hòa bình, ổn định hợp tác phát triển trên thế giới..

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Việt Hà -

Công Anh -

Khánh An -

Khánh Linh