Vietcombank chấp nhận giao dịch bằng căn cước công dân gắn chip

Thay vì sử dụng thẻ ngân hàng vật lý, hiện nay Vietcombank là ngân hàng đầu tiên phối hợp với Bộ Công an triển khai thành công ứng dụng căn cước công dân gắn chip trong các giao dịch ngân hàng.

Cụ thể, khách hàng có thể rút tiền mặt tại điểm giao dịch ATM của Vietcombank bằng chính tấm thẻ căn cước công dân gắn chip mà không cần sử dụng thẻ ngân hàng như trước kia. Thời gian hệ thống xác thực thông tin khách hàng bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip mất từ 5-8 giây và sau 2 phút là khách hàng có thể thực hiện xong giao dịch rút tiền. Tính năng này được tự động tích hợp khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ, không cần đăng ký sử dụng dịch vụ này với ngân hàng. Cơ chế này được cho là sẽ giảm thiểu rủi ro giả mạo hoặc lộ thông tin PIN thẻ. 

Quang Ngọc