Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 vừa qua, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 1,1 tỉ USD, tăng khoảng 12% so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung 10 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 7,1 tỉ USD, giá trị nhập khẩu giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 trị giá nhập khẩu cùng kỳ năm 2022. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Trung Quốc, chiếm tới 83% trị giá nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước.

Đối với xuất khẩu, theo Tổng cục Hải quan, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng mang lại trị giá xuất khẩu cao nhất cho Việt Nam. Giá trị điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 10-2023 đạt 5,21 tỉ USD, tăng 3,3% so với tháng trước.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam