288 trang sách tái hiện lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM vừa giới thiệu cùng quý độc giả tập sách “Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp. Quyển sách tái hiện những ký ức về lĩnh vực lịch sử kịch nghệ và điện ảnh Việt đã trải qua gần 100 năm qua.

Sách dày 288 trang, tuần tự đi vào các giai đoạn thành lập và phát triển từ sân khấu kịch nghệ đến điện ảnh và tân nhạc, bắt đầu từ thế kỷ 20 cho đến thập niên 2010, chủ yếu ở Nam Bộ.

Mặc dù chỉ giới hạn trong khoảng thời gian và không gian này, nhưng tác giả Nguyễn Đức Hiệp cũng đề cập đến không gian rộng hơn trên toàn Việt Nam khi có sự tương tác và ảnh hưởng của các hình thái nghệ thuật trên ở các miền trước khi đất nước thống nhất.

Bên cạnh đó là sự chuyển biến về sở thích thưởng thức các hình thức nghệ thuật đa dạng của nhiều tầng lớp người dân Việt theo thời gian.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Phương Thảo -

Phạm Tiến