304 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn nước ngoài

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa công bố danh sách các chương trình đào tạo đại học được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài.

Có 770 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá. 304 chương trình đào tạo được đánh giá nước ngoài và 466 chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước. Trong đó, với chương trình đào tạo được đánh giá nước ngoài, đại học Quốc gia Hà Nội có 31 chương trình được đánh giá thì có 14 chương trình còn giá trị từ tháng 3 năm nay đến năm 2025. ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 72 ngành được đánh giá thì có 37 ngành còn giá trị từ tháng 11/2022 đến năm 2024./.