Bắc Ninh: Khó đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập

Thực hiện chương trình giám sát năm 2024 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều 5/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 571 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 6 đơn vị so với năm 2021.T rong đó, lĩnh vực Y tế giảm nhiều nhất từ 41 xuống còn 18 đơn vị. Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở mầm non, phổ thông qua đó cũng đã giảm được đầu mối.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá rõ những ảnh hưởng khi sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục; cũng như việc tinh giản biên chế lại tập trung ở lĩnh vực y tế. Đồng thời làm rõ hiệu quả hoạt động của các đơn vị sau sáp nhập.

Đại diện phía tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong lĩnh vực giáo dục, chỉ tiến hành sáp nhập, giảm mô hình quản lý, không sáp nhập các điểm trường nên vẫn đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Tuy nhiên việc sáp nhập này ảnh hưởng đến tiêu chí công nhận trường chuẩn quốc gia. Kết quả tinh giản biên chế trong lĩnh vực y tế nhiều là do chuyển từ hưởng lương ngân sách sang cơ chế tự chủ tài chính. Nhìn chung việc sáp nhập mới chỉ giảm được một phần kinh phí ngân sách, để đánh giá cụ thể hiệu quả sau sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thì còn nhiều khó khăn.

Dương Dung -

Tùng Dương