Điểm mù giao thông: Lái xe công nghệ thi gan cùng ô tô

Cách ứng xử là một trong những yếu tố quan trọng khi tham gia giao thông.

Khi một lái xe máy công nghệ đang đứng, không biết là chờ giao hàng hay nhận hàng để chuyển cho khách thì có một lái xe ô tô đi đến. Việc đứng dưới đường của lái xe máy đã phần nào chiếm mất đường đi của ô tô và lái xe ô tô có ý định chờ người cản đường dắt xe ra chỗ khác nhường đường đi cho mình. Nhưng có vẻ lái xe công nghệ không cùng chung tần số suy nghĩ như vậy nên nhất quyết không di chuyển. Sau một hồi thi gan thì cuối cùng tài xế ô tô cũng chịu thua tự lách xe mình sang bên cạnh để đi tiếp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy