Ban Thư ký họp rà soát các nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều 8/4, tại Nhà Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội tổ chức cuộc họp nhằm rà soát dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7 và nội dung trong chương trình chi tiết tại Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Vụ thư ký đã dự kiến danh mục tài liệu Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Trong đó có thông tin cụ thể về các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị. Bên cạnh đó, Vụ cũng đã xây dựng xong chương trình chi tiết Phiên họp thứ 32, tháng 4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần đánh giá cao sự tích cực của các đơn vị trong việc chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV và chương trình Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị, các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách phối hợp chặt chẽ với Vụ Thư ký để triển khai thực hiện các công việc; chủ động nắm bắt thông tin, tiến độ thực hiện, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ban Thư ký để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới tổ chức thành công Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thanh Hải -

Anh Đức