Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm 5 tháng

Luật Đất đai 2024 dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2025. Tuy nhiên để tháo gỡ nhanh chóng những vướng mắc từ thực tiễn, các Bộ ngành đang khẩn trương soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật này; đặt mục tiêu ban hành sớm và trình Quốc hội cho phép áp dụng Luật từ 1/7/2024. Sáng 16/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành nhằm rà soát tiến độ soạn thảo các Nghị định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng 6 Nghị định, trong đó “Nghị định hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật đất đai” gồm nhiều điều khoản nhất, hướng dẫn 51 điều trong Luật Đất đai 2024 - Hiện đã hoàn thành soạn thảo và xin ý kiến rộng rãi. Các dự thảo Nghị định còn lại cũng đều đã hoàn tất mọi quy trình; chỉ chờ thẩm tra của Bộ Tư pháp. Dự kiến trình Chính phủ vào đầu tháng 5. Nếu được thông qua, cả 6 Nghị định sẽ kịp thời có hiệu lực vào 1/7/2024.

Bộ Tài chính cũng cho biết đã hoàn thành soạn thảo 2 Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu đất và phát triển quỹ đất, sẵn sàng để trình Chính phủ trước 10/5/2024.

Riêng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2 nghị định liên quan đến đất lâm nghiệp và đất trồng lúa còn nhiều ý kiến khác nhau, vẫn đang trong quá trình xin ý kiến đến hết 8/6/2024, khó đáp ứng việc ban hành trước 1/7/2024.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT phối hợp, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Đỗ Minh