Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng thực

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, tạo điều kiện cho du lịch phát triển trên địa bàn huyện.

Buôn Thái, xã Êa Kuêh là một trong những buôn còn lưu giữ nguyên vẹn văn hóa của dân tộc Thái tại huyện Cư M’gar. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, nét văn hóa trong cộng đồng được duy trì và trở thành điểm nhấn trong đời sống, trong đó thấy rõ phong tục cúng lúa mới được tổ chức hàng năm của đồng bào Thái nơi đây.

Là địa phương có đông đồng bào Ê Đê sinh sống từ bao đời nay, xã Ea Tul với văn hoá truyền thống phong phú, trong đó có “sử thi” và “lời nói vần” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ngoài ra, 2 năm 1 lần, địa phương tổ chức Ngày hội văn hoá truyền thống dân tộc Ê Đê. Từ đó địa phương quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống đến với du khách; người dân ý thức làm tốt việc bảo tồn văn hóa truyền thống.

Huyện Cư M’gar của tỉnh Đắk Lắk có 24 dân tộc anh em  cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 46%. Mỗi thôn, buôn, địa danh trong huyện đều mang bản sắc của cư dân đến đây sinh sống. Đặc biệt, hằng năm tổ địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, hội thi, hội diễn bào tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, danh lam thắng cảnh của địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy -

Djuang Niê -

Đức Hưng