Bất cập khi nhân viên thư viện lương thấp, phụ cấp không

Có trên 35.100 nhân viên thư viện trong tổng số khoảng 150.000 viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học. Đây là con số được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Ngoài nhiệm vụ chính, số nhân viên trường học này còn phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng mức lương lại rất thấp mà không có phụ cấp ưu đãi nghề 25%. Đây là một trong số nguyên nhân khiến cho đội ngũ này tâm tư và không muốn gắn bó với nghề.

Năm 2010, chị Mẫn trúng tuyển làm nhân viên trường học với mức lương hơn 3 triệu đồng. Sau 11 năm công tác, mức lương của cô được 5 triệu 300 nghìn đồng. Điều đáng nói, cùng làm trong ngành giáo dục nhưng cô không hề được hưởng phụ cấp nào ngoài lương. Đây là 1 trong những bất cập khiến cho cô và các nhân viên khác boăn khoăn.

Vào làm nhân viên Thư viện năm 2019, chị Nhung có mức lương 4 triệu 700 nghìn cộng thêm 0,2 phụ cấp độc hại nghề là 300 nghìn đồng nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Theo chị, với mức lương thấp như hiện tại mà không có phụ cấp công vụ sẽ rất thiệt thòi với chị và bao nhân viên trường học khác.

Theo khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng thu nhập của nhân viên trường học (bao gồm cả các loại phí đóng bảo hiểm), có thời gian công tác dưới 15 năm, dao động từ 3,6 triệu đến dưới 7,0 triệu đồng/tháng. Hiện, các trường phổ thông đang thực hiện định mức số lượng người làm việc là nhân viên trường học ít hơn số vị trí việc làm trong nhà trường. Do đó, khối lượng công việc rất lớn vì nhân viên trường học phải kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Cường -

Như Huỳnh