Bộ Thông tin và Truyền thông chưa trả lời kiến nghị cử tri Lạng Sơn về kết nối nền tảng cửa khẩu số

Phát biểu tại phiên thảo luận sáng 20/11, đại biểu Lưu Bá Mạc - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn cho rằng hiện nay, việc kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu giữa Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn với dữ liệu của các ngành, ví dụ như: Hải Quan, biên phòng, y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật... trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia chưa được thực hiện.

Đại biểu Lưu Bá Mạc tán thành với báo cáo kết quả giám sát. Phản ánh kiến nghị của cử tri Lạng Sơn liên quan đến chuyển đổi số chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông phúc đáp, đại biểu Lưu Bá Mạc cho biết Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số đã giao nhiệm vụ cho tỉnh Lạng Sơn triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số nhằm quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu dựa trên công nghệ số, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn, hướng tới có thể nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Đại biểu cho biết, đến nay, Nền tảng cửa khẩu số được duy trì hoạt động ổn định, 100% các doanh nghiệp đã khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số, trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh và được xử lý trên Nền tảng cửa khẩu số. Tuy nhiên hiện nay, việc kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu giữa Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn với dữ liệu của các ngành, ví dụ như: Hải Quan, biên phòng, y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia chưa được thực hiện.

Cử tri tỉnh Lạng Sơn đã có kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông nhiều tháng nay về việc đề nghị hỗ trợ kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu với Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể là hai Công văn số 909/UBND-KGVX ngày 13/7/2023 và Công văn 1951/UBND-KGVX ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có phúc đáp từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số