Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nông thôn mới dần đi vào chiều sâu, thực chất

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là đặc trưng của mô hình nông thôn mới, thể hiện sự tiến bộ về mọi mặt của quá trình phát triển nông thôn, tiến tới thỏa mãn ở mức tốt nhất các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, môi trường và thể chế chính trị ở nông thôn.

Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang đi vào thực chất, chiều sâu, góp phần tạo ra những vùng quê đáng sống.

Tính đến cuối năm 2022, cả nước có 5.869/8.225 xã (chiếm 71,4%) đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 937 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, đã có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 39,6% số huyện cả nước); 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, cả nước có 8.689 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với hơn 4.273 chủ thể tham gia.
Những kết quả này cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của các địa phương, người dân nông thôn trên cả nước trong hơn 10 năm qua.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan xung quanh vấn đề này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan