Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 của Quốc hội

Sáng nay 9/5, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội để đánh giá kết quả công tác chủ yếu tháng 4, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và các tháng tiếp theo của Quốc hội.

Trong tháng 4 và đầu tháng 5, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Theo đó, các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện 10 dự án luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7; cho ý kiến đối với 10/11 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7.

Trong tháng 5 và các tháng tiếp theo, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục tham mưu, phục vụ, triển khai và đẩy nhanh thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng. Phối hợp phục vụ Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tham mưu, tổ chức Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/5. Trước mắt, chuẩn bị tốt cho Phiên họp thường kỳ thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến từ ngày 13-15 tới để xem xét 18 nội dung quan trọng. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Đức Minh