Cần báo cáo rõ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế như thế nào?

Phát biểu tại phiên họp ngày 26/5, đại biểu Đỗ Thị Lan (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) nhận thấy, việc tiếp nhận, chuyển kiến nghị của cử tri đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện thời gian qua đã được Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chú trọng hơn và đạt nhiều kết quả.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả hơn. Hàng tháng, Ban Dân nguyện đã báo cáo kết quả công tác dân nguyện của Quốc hội với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục có sự chỉ đạo. Kết quả trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri, của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cũng ngày càng có trách nhiệm và đạt nhiều kết quả hơn.

Đại biểu Đỗ Thị Lan cũng cho biết, trước kỳ họp thứ 5, cử tri tỉnh Quảng Ninh tiếp tục kiến nghị với các đại biểu Quốc hội về việc tăng giá điện. Cử tri cho rằng, việc tăng giá điện sinh hoạt do một số nguyên nhân Tập đoàn EVN có lỗ lớn, kéo dài và do tổn thất của điện năng là chưa phù hợp. Do đó, cử tri đề nghị cần được xem xét bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp hơn cách tính giá điện sinh hoạt. Cần báo cáo rõ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế như thế nào, giải pháp cắt giảm chi phí, giảm giá thành sản điện sản xuất…

Từ kiến nghị của cử tri, đại biểu Đỗ Thị Lan đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo rõ để cử tri được biết việc đánh giá tác động trước khi thực hiện tăng giá điện, phương pháp tính giá bán lẻ điện sinh hoạt. Đồng thời, cần làm rõ có việc bù chéo giá điện sinh hoạt cho giá điện sản xuất không?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!