Cần đầu tư điện lưới quốc gia cho các trường học ở vùng cao Điện Biên

Đoàn công tác Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội vừa thực hiện chuyên đề khảo sát “Về việc thực hiện chính sách pháp luật về nhà giáo và trẻ em mẫu giáo tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nội dung “Trẻ em mẫu giáo” được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

 Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hiện nay trên địa bàn huyện còn 24 điểm trường chưa có điện lưới quốc gia. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học cũng như ứng dụng công nghệ thông tin chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiện tại trên địa bàn, còn nhiều trường học thiếu phòng học, phòng chức năng, phòng công vụ. Cơ sở vật chất còn thiếu và không đáp ứng được yêu cầu.

Đối với 1 số điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em bán trú tại trường chủ yếu bằng nguồn hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên mức hỗ trợ này còn thấp nên khó đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ. Đối với giáo viên tại các điểm trường mầm non mặc dù nhiều khi làm việc quá thời gian quy định nhưng không được tính thời gian làm thêm vì vướng mắc các văn bản quy định khác. Áp lực công việc đối với giáo viên mầm non rất lớn nhưng các chế độ đãi ngộ với giáo viên mầm non lại thấp hơn các cấp học khác.

Huyện Điện Biên cũng đề xuất cần sớm có chính sách nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; nâng mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ở các điểm trường lẻ; tăng hệ số lương của giáo viên mầm non bằng hệ số lương như các cấp học khác.

Các ý kiến của các đại biểu được Đoàn công tác tổng hợp để trình Quốc hội trong thời gian tới. 

Hoàng Hà -

Sơn Nam