Cần hỗ trợ kinh phí cho đào tạo tiến sĩ

Tại cuộc tọa đàm tham vấn chuyên gia về đào tạo trình độ tiến sĩ do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức sáng nay 2/10, nhiều nhà khoa học đã khẳng định, muốn nâng cao được chất lượng công tác đào tạo tiến sĩ thì một giải pháp quan trọng là hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh và đội ngũ giảng viên hướng dẫn.

Theo các chuyên gia, quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam hiện còn nhỏ; cơ cấu đào tạo mất cân đối, chưa đồng bộ với sự phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo trình độ tiến sĩ của nhiều cơ sở chưa được đầu tư đúng mức; nguồn kinh phí còn hạn chế. Gánh nặng tài chính về học phí, kinh phí thực hiện thí nghiệm, thực hành cũng như yêu cầu cao về chuẩn đầu ra khiến cho lượng thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh có xu hướng giảm trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, cần xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích hợp tác đại hoc-doanh nghiệp, hợp tác đại học-viện nghiên cứu. Chính sách này được nêu tại khoản 6 Điều 12 Luật Giáo dục đại học nhưng đến này vẫn chỉ nằm trên văn bản.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, các đại biểu cũng cho rằng, cần thực hiện tốt hơn trách nhiệm giải trình trước xã hội, người học và cơ quan quản lý có thẩm quyền về chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ. Tăng cường các hoạt động công khai, minh bạch về tuyển sinh, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; nâng cao nhận thức và vai trò giám sát, phản biện của cộng đồng khoa học đảm bảo giá trị khoa học của từng luận án. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Đức Minh