Đào tạo tiến sĩ kém chất lượng do đầu vào không đạt chuẩn

Thời gian qua, đào tạo tiến sĩ đã trực tiếp góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp một lực lượng đông đảo cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên có năng lực, trình độ cao cho các trường đại học, viện nghiên cứu. Tuy vậy vẫn còn những tồn tại hạn chế làm giảm chất lượng của đào tạo tiến sĩ. Sáng 2/10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức cuộc tọa đàm tham vấn chuyên gia về đào tạo trình độ tiến sĩ.

Một số nguyên nhân dẫn tới những hạn chế, bất cập trong đào tạo đã được thảo luận, làm rõ như: Chất lượng đầu vào của nghiên cứu sinh chưa cao, nhất là về kỹ năng ngoại ngữ. Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam hiện còn nhỏ; cơ cấu đào tạo còn mất cân đối, chưa đồng bộ với sự phát triển kinh tế - xã hội.  Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo trình độ tiến sĩ của nhiều cơ sở đào tạo chưa được đầu tư đúng mức; nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế. Chưa có hệ thống chính sách hoàn chỉnh hỗ trợ về tài chính cho nghiên cứu sinh học tập và nghiên cứu...

Các chuyên gia đề xuất, cần sớm ban hành Quy hoạch mạng lưới các trường đại học để hình thành các cơ sở định hướng nghiên cứu được ưu tiên đầu tư về nguồn lực trong nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sĩ. Cần xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích hợp tác giữa đại hoc-doanh nghiệp -viện nghiên cứu. Chính sách này được nêu tại Luật GDĐH nhưng đến này vẫn chỉ nằm trên văn bản. 

Phan Hằng -

Đức Minh