Cần thí điểm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của UBTVQH đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật rất rõ các ý kiến đại biểu. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các Điều, khoản liên quan đến “nguồn tài chính công đoàn”, vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các quy định về thủ tục xin đầu tư dự án để sửa đổi cho phù hợp.

Về thủ tục xin phép đầu tư dự án nhà ở hiện nay, đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng trị cho rằng đang có nhiều bất cập, có sự can thiệp thô bạo của cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề cung cầu thị trường, bóp méo thị trường nhà ở. 

Theo các đại biểu, với trình độ quản lý như hiện nay thì các quy định trên rất dễ bị lạm dụng. Do đó, đại biểu đề nghị phải có giải pháp là bỏ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, để thị trường tự xử lý. Còn nếu không bỏ được thì thì có thể điều chỉnh theo hướng áp dụng đối với đầu tư công, nhà ở xã hội còn các nguồn vốn đầu tư khác thì không cần thiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Võ Linh -

Văn Lệ