Cần thuốc trợ lực cho doanh nghiệp

8 tháng đầu năm 2023, cả nước có 124,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,6%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 15,6 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng ước đạt hơn 435 tỷ USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức. 

Cầu thế giới suy giảm đã khiến lượng đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu da giày và dệt may giảm từ 30% đến 70%. Nhiều DN chỉ đủ chi trả lương cơ bản cho công nhân.

Mặc dù, các ngân hàng thương mại đã tích cực giảm lãi suất cho vay nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn ì ạch. 8 tháng đầu năm, tín dụng mới chỉ tăng 5,3%, tương đương với hơn 1/3 kế hoạch cả năm. Doanh nghiệp không thể vay được vốn hoặc không còn đủ sức khỏe để hấp thụ vốn.

Thị trường xuất khẩu cũng có những khoảng lặng. Kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 435 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều ngành hàng vẫn phải cầm cự chờ cơ hội.

Không có đơn hàng, hàng loạt doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động. Quý 2 có gần 460 nghìn lao động lao động bị mất việc, giãn việc, đối mặt với nhiều khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam