Cần xem đất đắp là hạng mục kết cấu hạ tầng giao thông

Nếu đất đắp được quy định là hạng mục của kết cấu hạ tầng giao thông thì việc thu hồi đất được tiến hành bình thường theo luật đất đai. Có như vậy sẽ giải quyết được nhiều khó khăn và hạn chế được mức đầu tư cho các công trình giao thông trọng điểm. Đây là kiến nghị của tỉnh Quảng Trị với đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại buổi làm việc sáng 17/4 nhằm tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, nguồn đất làm vật liệu, đặc biệt là đất đắp phục vụ các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện không thiếu. Tuy nhiên, thực hiện theo Luật Khoáng sản thì vấn đề này đang gặp nhiều vướng mắc. Quảng Trị cũng đang nghiên cứu, tham mưu khoanh định những vùng mỏ không qua đấu giá. Dùng đất công từ mỏ này chuyển về sử dụng tại các dự án công trình công nhằm phục vụ công trình theo hướng đầu tư công mà không cần mua. Tuy nhiên, để làm được này thì cần phải có quy định trong rõ luật.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, địa phương vẫn đang gặp một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện song song xây dựng các khu tái định cư và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, cách làm này lại chưa phù hợp với quy định của luật do quy định khi thu hồi đất của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền đất hàng năm thì không được bồi thường về đất.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Võ Linh -

Đào Bảo