Cao Bằng chậm giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 24/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội dẫn đầu, đã giám sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua giám sát cho thấy, trong 6 tháng cuối năm nay, tỉnh này còn tới hơn 2.600 tỷ đồng chưa giải ngân.

Sau 02 năm 2021, 2022 Cao Bằng triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đều giảm hơn 4%. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, tỷ lệ giảm nghèo chưa bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo tại 05/07 huyện nghèo tăng. Trong khi đó, tỷ lệ giải ngân cả 3 Chương trình MTQG còn thấp, chỉ tính riêng  chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chỉ đạt hơn 31%.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, k ế t quả thực hiện phần lớn các dự án, tiểu dự án còn hạn chế là do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục ban hành đầy đủ hệ thống văn bản về cơ chế, quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG; tập trung chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy công tác giải ngân nguồn vốn của các Chương trình.

Trưởng đoàn giám sát cũng gợi ý địa phương nghiên cứu thành lập Tổ công tác có trình độ chuyên môn sâu xuống cơ sở để hướng dẫn, trên tinh thần “cầm tay, chỉ việc” từ tỉnh xuống xã, đây chính là kinh nghiệm quý để giải quyết các khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Thanh Hải -

Cao Hoàng