Câu chuyện hôm nay: Số phận của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải sẽ ra sao?

Những ngày qua, dư luận đang quan tâm tới quyết định của UBND tỉnh Thái Bình với khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. Cụ thể, theo quyết định 731 ngày 17/4/2023, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải - vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng sẽ bị thu hẹp gần 90% diện tích.

Ngày 17/ 4/2023, UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định 731 về việc xác định vị trí, quy mô diện tích, ranh giới khu rừng đặc dụng tại 3 xã ven biển Nam Phú, Nam Hưng và Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, có tên gọi là khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. Theo đó, Khu bảo tồn sẽ có quy mô diện tích là 1.320 ha.

Trước đó, vào ngày 26/9/2014, UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định số 2159 về việc phê duyệt đề án và xác lập Khu bảo tồn cũng có tên gọi là Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, nhưng có diện tích là 12.500 ha, trong đó bao gồm diện tích rừng ngập mặn, đất bãi bồi và đất ngập nước.

Như vậy, chỉ sau 9 năm với Quyết định 731, tỉnh Thái Bình đã thu hẹp khu bảo tồn từ 12.500 ha xuống còn 1.320 ha.

Trước câu hỏi, Thái Bình giảm diện tích khu bảo tồn dựa trên cơ sở pháp lý nào? Ngày 23/8, khi làm việc với Phóng viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, thay mặt Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình, ông Đinh Hải Lục - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình khẳng định: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải thực tế chỉ là khu rừng đặc dụng được tỉnh thành lập theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng nên không chịu ràng buộc bởi Luật Đa dạng sinh học.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thanh