Câu chuyện hôm nay: Tăng cơ hội giao thương, nâng cao giá trị của sản phẩm công nghiệp văn hoá

Việc tăng cơ hội giao thương nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp văn hoá góp phần tích cực cho việc tuyên truyền, đề cao các giá trị của văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói riêng và đóng góp cho sự đa dạng văn hóa và phát triển bền vững trong thời đại ngày nay.

Dù là một thị trường đầy tiềm năng, thế những cho đến nay các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam vẫn chưa tạo được dấu ấn đậm nét với công chúng quốc tế. Trong khi đó, hàng hóa văn hóa nước ngoài đang ngày càng tràn lan, có sức ảnh hưởng và chi phối mạnh mẽ trong tiêu dùng của người dân Việt Nam. Thực trạng này đặt ra vấn đề cần tăng cơ hội giao thương, nâng cao giá trị của sản phẩm công nghiệp văn hoá, để công nghiệp văn hoá thật sự trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Những năm gần đây, các sản phẩm, dịch vụ văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển, đa dạng về nội dung và hình thức, thị trường văn hóa đang hình thành và phát triển. Nhiều loại hình, sản phẩm, dịch vụ văn hóa mới đã, đang được tìm tòi, thử nghiệm, trình diễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, có chiều sâu của các tầng lớp nhân dân và bắt đầu vươn ra thế giới. Nhiều sản phẩm mới được sáng tác, đầu tư, dàn dựng công phu, phong phú và khá đặc sắc, xuất hiện nhiều điểm sáng trong các lĩnh vực của các ngành công nghiệp văn hóa. Diện mạo của một nền công nghiệp văn hóa sôi động, đa sắc, phát triển ngày một chuyên nghiệp đang từng bước hình thành, bước đầu tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Bích Liên