Câu chuyện pháp luật: Tảo hôn là vi phạm pháp luật ở Kon Tum

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết không chỉ vi phạm pháp luật mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy như ảnh hưởng đến kinh tế, tạo vòng lẩn quẩn đói nghèo lạc hậu, làm thoái hoá giống nòi,… Chính vì vậy việc phổ biến kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho người dân nhất là cộng đồng các dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum luôn được chú trọng trong những năm qua bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần tại vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Duy -

Việt Bảo