Chính phủ Anh tăng xử phạt các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chính phủ Anh thông báo nước này sẽ bãi bỏ giới hạn mức phạt 250.000 bảng Anh (hơn 322 nghìn USD) hiện áp dụng với những chủ thể gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng diện xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Theo đó, các công ty cấp nước tại Anh chịu sự giám sát đặc biệt vì làm ô nhiễm sông ngòi. Việc thay đổi quy định về xử phạt sẽ cho phép Cơ quan Môi trường Anh thực thi các biện pháp xử phạt nhanh chóng hơn và tiết kiệm chi phí. Thay đổi này phải được Quốc hội Anh thông qua trước khi có hiệu lực. Với những thay đổi mới nhất, các cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm môi trường đều bị xử phạt.

Bộ Môi trường Anh nhấn mạnh việc xử phạt có thể áp dụng đối với tất cả các tổ chức, thực thể được cấp giấy phép môi trường, trong đó có ngành năng lượng, ngành nước và xử lý rác thải. Những vụ sai phạm nghiêm trọng nhất sẽ vẫn bị đưa ra tòa.