Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng chia sẻ về định hướng của Ủy ban Pháp luật trong năm 2024

Năm 2023, khối lượng nhiệm vụ lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội kỷ lục từ trước tới nay. Với vai trò tham mưu phục vụ Quốc hội, Uỷ ban pháp luật đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm qua.

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Thùy Linh