Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng nay 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt 70 đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện cho gần 500 Người có uy tín từ khắp các tỉnh, thành cả nước về dự Chương trình “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023”.

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại diện người có uy tín tiêu biểu báo cáo Chủ tịch nước và chia sẻ với các đại biểu về những việc làm thiết thực của mình tại cộng đồng, như: học tập các mô hình phát triển kinh tế và sau đó tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại địa phương các biện pháp áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, giúp phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, và cảm ơn những Người có uy tín trong cộng đồng đã luôn nỗ lực không ngừng, gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; nỗ lực vươn lên làm giàu, xóa đói giảm nghèo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách chăm lo đồng bào các dân tộc, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nêu mục tiêu quan trọng của đất nước đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Chủ tịch nước mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Mời quý vì theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam