Có nên thu hồi thiết bị viễn thông khi không còn sử dụng?

Doanh nghiệp viễn thông phải thu hồi thiết bị viễn thông khi không còn sử dụng. Đây là một trong những ý kiến được các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nêu khi cho ý kiến vào Dự thảo Luật Viễn thông chiều 28/8. Bên cạnh đó là ý kiến về các quy định đối với Quỹ Viễn thông công ích và phạm vi điều chỉnh của Luật đối với hạ tầng số.

Nhắc lại ý kiến đã phát biểu góp ý tại các phiên họp trước, đại biểu Dương Văn Phước tiếp tục nêu tình trạng các thiết bị viễn thông, đặc biệt là mạng lưới dây, cột viễn thông chằng chịt tại các đô thị. Các thiết bị này dù không sử dụng nữa nhưng không được doanh nghiệp thu hồi gây mất mỹ quan đô thị.

Trích dẫn nhiều số liệu trong báo cáo của Bộ Thông tin truyền thông về hoạt động của Quỹ viễn thông thời gian qua, đặc biệt có tới hơn 2000 nhiệm vụ mục tiêu của Qũy chưa thực hiện được, đại biểu Nguyễn Minh Tâm đề nghị Luật  cân nhắc các nội dung liên quan mục tiêu hỗ trợ, nguyên tắc hoạt động, cơ chế đặt hàng, quy định về đóng góp và sử dụng nguồn tài chính của Quỹ để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Giải trình về ý kiến để việc sử dụng Quỹ được minh bạch, đại diện cơ quan thẩm tra, cho biết đã có các quy định tại Điều 30, 31, 32 về nguyên tắc, mục tiêu, tôn chỉ, mục đích sử dụng Quỹ. Về ý kiến doanh nghiệp viễn thông phải thu hồi thiết bị không sử dụng, cơ quan thẩm tra cho biết đã tiếp thu 1 phần.

Chủ nhiệm Lê Quang Huy cũng cho biết cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sẽ tiếp tục rà soát Dự thảo nhằm quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn nữa về các nội dung đại biểu nêu. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam