Cần giao quỹ dịch vụ viễn thông công ích về Bộ TTTT quản lý

Tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 25, sáng 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi). Hơn 5.000 tỷ đồng là con số tồn dư của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích. Đây là lý do mà 1 số đại biểu từng đặt câu hỏi "liệu có nên giữ quỹ này hay không?". Và trong cuộc họp tiếp thu, chỉnh lý trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ý kiến đã khẳng định cần giữ quỹ này. Tuy nhiên, phải có các quy định cụ thể, để giải quyết "nút thắt trong giải ngân" và quản lý quỹ hiệu quả.

Bộ TTTT, đơn vị chủ trì soạn thảo Luật Viễn Thông cho biết vừa qua, đa số các khoản chi của quỹ là chi hỗ trợ người nghèo. Khoản tồn dư quỹ lớn nằm ở nút thắt giải ngân các khoản chi phát triển hạ tầng viễn thông vùng sâu, vùng xa. Nguyên nhân khó giải ngân là do quỹ huy động từ nguồn ngoài ngân sách nhưng lại được quản lý như tiền ngân sách.
 
Để góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân quỹ, Chủ nhiệm UBTCNS nêu ý kiến cần giao quỹ cho Bộ TTTT quản lý. Vì trên thực tế, hầu hết các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đều do bộ chuyên ngành quản lý. 
 
Để giải quyết căn cơ các bất cập trong quản lý quỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng cần có luật về quản lý quỹ ngoài ngân sách.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, có căn cứ để kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo sử dụng quỹ chi cho mục đích thực hiện các chính sách nhà nước về hoạt động viễn thông công ích. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần nghiên cứu kỹ mức đóng, đối tượng đóng để tránh lãng phí cũng như tránh tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.

Bích Hạnh -

Quang Sỹ -

Anh Đức