Có thể mã hoá thông tin cho 10 bản án trong 1 giờ

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc nâng cao chất lượng xét xử, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nhấn mạnh giải pháp tăng cường công nghệ thông tin, trong đó áp dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số.

Về lâu dài, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng số lượng công việc của ngành tòa án vẫn tăng lên hằng năm, trung bình từ 8-9%. Hiện nay ngành tóa án giải quyết hơn 600.000 vụ/một năm, theo chánh án Nguyễn Hòa Bình trong tương lai số vụ này vẫn có xu hướng tăng đều, do vậy cũng đề xuất các cấp có thẩm quyền tăng biên chế một cách hợp lý cho hệ thống tòa án.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam