Cử tri hỏi Đại biểu trả lời |Số 1|: Gỡ nút thắt trong việc tiếp cận nhà ở xã hội

1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. 120 triệu tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội. Nguồn lực, chính sách đã có, thế nhưng người dân khó tiếp cận, chủ đầu tư vẫn “lắc đầu”... Vì sao nhà ở xã hội ngày càng nóng? Vì sao nhu cầu thì cao mà nguồn cung lại thiếu trầm trọng? Đâu là giải pháp để gỡ nút thắt trong việc tiếp cận nhà ở xã hội?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam