Cụm thi đua số 10 - Các cơ quan báo chí thiết yếu quốc gia sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 28/7, tại tỉnh Bình Dương, Cụm Thi đua số 10 - Bộ Thông tin và Truyền thông gồm các cơ quan truyền hình thiết yếu quốc gia đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cụm Thi đua số 10 gồm 6 đơn vị: Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Cụm trưởng), Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Trung tâm Truyền hình Thông tấn và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trong 06 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hợp tác cùng phát triển, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 10 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực được giao, tiếp tục khẳng định vai trò của Thông tin và Truyền thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các phong trào thi đua của Cụm Thi đua số 10 tiếp tục được duy trì và được triển khai sâu rộng, hoàn thành tốt các nội dung giao ước và kế hoạch hoạt động của Cụm đã đề ra.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm số 10 làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua và đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số tại đơn vị. Các đại biểu cũng đã thảo luận về quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu giữa các đơn vị. Đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới./.

Hoàng Nhân -

Nguyễn Trình