Cuộc cách mạng khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Đến thời điểm này, tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội ngày 27/11/2019 đã dần đi vào nề nếp và đạt được những kỳ vọng của người dân Thủ đô. Đây là cuộc “cách mạng" về tổ chức và nhân sự khi theo hướng gọn nhẹ, thông suốt, cơ động, linh hoạt.

Thực tế, việc triển khai thí điểm mô hình này là việc làm chưa có tiền lệ, nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị thành phố, đã thực sự tạo ra “cú hích”,  mở ra giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn cho Thủ đô.

Cũng như nhiều công dân khác, anh Cường đến bộ phận 1 cửa phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai làm thủ tục chứng thực rất nhanh, sau vài phút là có kết quả.

Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG - Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai: Từ khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị, khi tôi đến làm thủ tục, lấy nhanh. Trước đây tôi phải chờ từ sáng thì chiều mới lấy được nhưng giờ các chị ấy nhận giấy tờ đầy đủ tầm 10 - 15 phút ngồi ở hàng ghế chờ chút là lấy được ngay".

Triển khai mô hình chính quyền đô thị không những giảm chi ngân sách, tinh gọn biên chế mà quan trọng hơn là nâng cao trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc tại cơ quan hành chính nhiều cấp, đảm bảo tính kịp thời, chủ động, quan trọng hơn là tạo thuận lợi hơn cho người dân. 

Ghi nhận tại các phường trên địa bàn 12 quận, việc vận hành mô hình chính quyền đô thị diễn ra thuận lợi, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 2696 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đây là cơ sở để mô hình mới hoạt động thuận lợi hơn.

Song song với việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã chủ động đề xuất với Thành ủy đề án tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách của Thành phố và đã được Quốc hội quyết nghị vào ngày 08/4/2021. Đây cũng là cơ sở để thực hiện Đề án: “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Việc áp dụng quản lý mô hình chính quyền đô thị đã giúp đạt nhiều tiêu chí vừa tinh giản bộ máy, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân cũng như các vấn đề lớn đặt ra với đô thị đặc biệt như Hà Nội.

Không còn Hội đồng nhân dân cấp phường, xã, nhưng Hội đồng nhân dân các quận tại Hà Nội vẫn giám sát hiệu quả những vấn đề phát sinh trong thực tiễn một cách chủ động,linh hoạt. Đây thực sự là cuộc “cách mạng” toàn diện trong quản lý nhà nước. 

Với việc tiếp tục đổi mới, thích ứng mô hình quản lý mới của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ là tiền đề để giám sát các cấp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân để phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Khánh Hoàng