Đại biểu Quốc hội: Cần loại bỏ suy nghĩ “không phát triển văn hoá cũng chẳng chết ai"

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, thảo luận chiều 31/10 về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Huỳnh Thanh Phương - đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh cho biết, bước vào năm 2023, mặc dù đã chủ động dự báo những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới, vượt lên khó khăn, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu ra một số khó khăn, thách thức như 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn trong tình trạng phát triển chậm; áp lực giải ngân vốn đầu tư công chậm; tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống nhân dân.

Bày tỏ thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đại biểu đề nghị quan tâm cải thiện, tăng năng suất lao động, là con đường ngắn nhất đưa nền kinh tế phục hồi và phát triển bền vững. 

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương cũng đề nghị Chính phủ cần có giải pháp căn cơ để xây dựng văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Đại biểu nhấn mạnh, văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, cần loại bỏ suy nghĩ “không phát triển văn hoá cũng chẳng chết ai".

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số