Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Thảo luận ở tổ sáng 24/10 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đại biểu Trần Hồng Minh đoàn Cao Bằng nhận định, trong bối cảnh hiện tại, đầu tư công là một trong động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết điểm nghẽn, làm bệ phóng tăng tốc cho kỳ kế hoạch 2026-2030.

Dù vậy, thời gian qua vẫn còn nhiều chính sách chưa thực sự thúc đẩy đầu tư công. Do đó, đại biểu đề nghị cần tập trung nâng cao hiệu quả cho đầu tư công với các chính sách phù hợp với thực tế tại các địa phương.

Đại biểu Trần Hồng Minh cho rằng cần mạnh dạn chuyển giao trách nhiệm cho địa phương, song song với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ trung ương để tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế toàn diện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan -

Linh Chi