Sàn giao dịch bất động sản không chuyên nghiệp, thị trường sẽ méo mó

Thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sáng 31/10, đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho rằng hợp đồng không nên chỉ xác nhận qua công chứng mà có thể xác nhận qua Sàn giao dịch bất động sản. Làm rõ cho quan điểm này, đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết Sàn giao dịch bất động sản có ý nghĩa quan trọng trong thị trường bất động sản.

Đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị trong Luật lần này phải quy định chặt chẽ hơn về Sàn Giao dịch bất động sản theo hướng Sàn thực hiện chức năng trung gian, chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp cho người mua và Nhà nước, Sàn không được tham gia vào mua bán mà được hưởng phí, thù lao môi giới. 

Đại biểu Hoàng Văn Cường bày tỏ đồng tình với dự thảo Luật khi không quy định bắt buộc giao dịch qua Sàn, và giấy xác nhận qua sàn có thế thay thế, không cần phải qua công chứng. Nhấn mạnh rằng khi trao cho Sàn đúng vai là môi giới thì sẽ phát huy được vai trò của mình, góp phần phát triển và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số