Đại biểu Quốc hội Việt Nam ấn tượng với giải pháp thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa của Indonesia

Để có thêm thông tin về Phiên thảo luận chuyên đề về Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. THQHVN đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Hà, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Đào Nghĩa -

Ngọc Tuấn