Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh: Tăng chi ngân sách từ 1,4% lên 2,5-3% cho du lịch

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đoàn Ninh Bình khi thảo luận về việc phát triển du lịch ở hội trường sáng 1/6 đã đưa ra 4 giải pháp.

Quan tâm đến lĩnh vực phát triển du lịch, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh khẳng định, mặc dù trước tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng Chính phủ đã có nhiều giải pháp để phát triển Du lịch nên du khách đã quay trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành Du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. 

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh cho rằng, Chính phủ cần sớm rà soát Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, nới rộng việc cấp Visa cho du khách du lịch, xác định rõ cơ chế để thúc đẩy mối quan hệ, sự đóng góp giữa khu vực công và tư cho phát triển du lịch...

Trước hết có việc quan trọng cần phải thực hiện ngay, đó là tiếp tục mở cửa du lịch quốc tế an toàn cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh đi lại cho khách quốc tế, trong đó cần xem xét tăng thời hạn cấp Visa du lịch, tăng thời hạn lưu trú và cho phép nhập cảnh nhiều lần khi Visa còn hiệu lực, mở rộng diện du khách được cấp thị thực điện tử. 

Để tháo gỡ những rào cản này, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đề nghị Quốc hội quan tâm cho ý kiến và thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngay tại kỳ họp này và quy định hiệu lực có thi hành càng sớm càng tốt.

Về lâu dài, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp khá toàn diện trong Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Nghị quyết số 82 ngày 15/5/2003 của Chính phủ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!