Đắk Lắk thông qua chủ trương đầu tư 8 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương

Chiều 22/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba nhằm thảo luận, xem xét thông qua nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư 8 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.  Đây là các dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước, các công trình thuỷ lợi trên địa bàn các huyện như Buôn Đôn, Ea H’leo, Krông Pắc, Krông Năng...  

Đồng thời, thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - tiểu dự án Buôn Ma Thuột; nghị quyết cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. 

Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 8 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH sẽ là cơ sở để UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ sớm thông qua để được bố trí vốn triển khai thực hiện.

Thực hiện : Kim Liên Nguyễn Minh

quảng cáo