Đề xuất cấm chuyển nhượng đất tái định cư cấp lần 2 cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cho ý kiến vào báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nhiều UBTVQH quan tâm thảo luận đến vấn đề quy định quyền chuyển nhượng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ quan cơ bản đều đồng tình, chỉ duy nhất cân nhắc việc cấm quyền chuyển nhượng sau khi cấp đất lần 2.

Chốt lại nội dung này, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên ủy ban đề nghị chính phủ cần xem xét kỹ, không nên quy định cấm cứng nhắc mà quy định linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm giữ đất đai, quyền sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số . 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam