Đề xuất cho phép doanh nghiệp chậm nộp thuế trong 6 tháng

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, hiện doanh nghiệp đang gặp phải những khó khăn như: Thiếu đơn hàng, khó tiếp cận vốn, thủ tục hành chính còn rườm rà, lo ngại hình sự hoá trong hoạt động kinh tế...

Do đó, Nhà nước cần bồi đắp để có nhiều hơn những doanh nghiệp lớn hùng mạnh, dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa đi theo. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp các loại thuế trong 6 tháng, với thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu. Cùng đó, thuế đất tiếp tục giảm 50% trong năm nay và 6 tháng của năm 2025.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam