Đề xuất tăng gấp đôi mức phạt với tư vấn bảo hiểm nhân thọ sai quy định

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013, Nghị định số 48/2018, Nghị định số 80/2019, Nghị định số 102/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số. Trong đó Bộ đề xuất tăng gấp đôi mức phạt với tư vấn bảo hiểm nhân thọ sai quy định.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất xử phạt 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm bảo hiểm nhân thọ. Các hành vi bị xử phạt ở mức này gồm: tài liệu giới thiệu sản phẩm không phản ánh trung thực các thông tin cơ bản tại quy tắc, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm, không nêu rõ các quyền lợi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, thông tin không rõ ràng, tạo cho bên mua bảo hiểm hiểu lầm về những quyền lợi của sản phẩm.

Tài liệu giới thiệu sản phẩm không thể hiện rõ là sản phẩm bảo hiểm, được cung cấp bởi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không phải là sản phẩm của các đối tác phân phối; không thể hiện rõ việc tham gia sản phẩm bảo hiểm không phải là yêu cầu bắt buộc để thực hiện hay hưởng một dịch vụ nào khác của đối tác phân phối; triển khai sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe không theo quy định của pháp luật.

(*) Nguồn: Tiền phong

Nhật Linh