• 1591 lượt xem
  • 15:46 06/10/2023
  • Kinh tế

Đề xuất tiếp tục giảm thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024

Nghị định 44 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023. Theo Bộ Tài chính việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm, dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước tương đương khoảng 24.000 tỷ đồng.

Trước đó vào giữa tháng 6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44 theo Nghị quyết số 101 ngày 24/6 của Quốc hội. Theo Nghị định số 44, từ 1/7/2023, sẽ giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ 1 số nhóm hàng hóa, dịch vụ liên quan đến: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất… và một số loại hàng hóa khác.