Địa điểm xuất quân Liên quân Việt - Lào ở Quảng Ngãi được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định về việc xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với địa điểm xuất quân Liên quân Việt - Lào tại thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm xuất quân Liên quân Việt - Lào tại thôn Đề An xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi là nơi ghi dấu sự kiện thành lập lực lượng quân tình nguyện và Lễ xuất quân của Liên quân Việt - Lào làm nhiệm vụ quốc tế ở Hạ Lào và đông bắc Campuchia vào ngày 19/8/1948. Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã chung vai, sát cánh cùng nhân dân các bộ tộc Lào lập nên nhiều thành tích vẻ vang, góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Hiện nay, tại di tích Địa điểm xuất quân Liên quân Việt - Lào có nhà lưu niệm trưng bày hiện vật, hình ảnh liên quan đến sự kiện lịch sử về Lễ xuất quân và Liên quân Việt - Lào, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần quốc tế, tình hữu nghị vĩ đại, tinh thần đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa 2 dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long./. 

Minh Huy